Szász István Tas: Néhány gondolat a Helikonista Szenczei László évfordulójára. Megjelent a Várvédő 9. kiadványában 2019.11.15

Szenczei László születésének 110. évfordulóján ismét elmondható, hogy a korszak nem kevés elfeledésre szánt írója közé tartozik. Egyes enciklopédiákban csupán fordítóként aposztrofálják, máshol kritikusnak, műfordítónak nevezik, talán a wikipédia adja legösszetettebb definícióját, mikor erdélyi magyar elbeszélő, műfordító, irodalomkritikus, filozófusként említi. Azt, miszerint munkássága hátrahagyott hírénél mindenképpen jelentősebb volt már az is bizonyítja, hogy a Helikon… Szász István Tas: Néhány gondolat a Helikonista Szenczei László évfordulójára. Megjelent a Várvédő 9. kiadványában 2019.11.15 olvasásának folytatása

Szász István Tas: Szabédi László –Egy Hitel-es költő útja a népszerelemtől a mártírságig. Megjelent a Várvédő 9. kiadványában 2019.11.15

Szabédi László (eredetileg Székely László) (Sáromberke, 1907. május 7. – Kolozsvár, 1959. április 18.) erdélyi magyar költő, író, műfordító, publicista, kritikus, esztéta, irodalomteoretikus, nyelvész áll az elektronikus információs tár első soraiban. Két név, majd két dátum, de hogy a költő életében milyen ív feszült e kettő között, röviden leírhatatlan. Magam most csak a Hitel alapító… Szász István Tas: Szabédi László –Egy Hitel-es költő útja a népszerelemtől a mártírságig. Megjelent a Várvédő 9. kiadványában 2019.11.15 olvasásának folytatása

Szász István Tas: A sokat magyarázott és félremagyarázott Nyírő József. Megjelent a Várvédő 9. kiadványában 2019.11.15

Amikor arra kaptam felkérést, hogy Nyirő Józsefről emlékezzek meg nem egészen 5 percben, nem akartam vállalni a feladatot, hiszen ismerve az életművet s különösen az élet, sőt halál-utat, ennek egy felkent irodalomtörténész sem tudna eleget tenni. Végül a Hitellel testvér Helikonhoz kötődő hűségem és a Várvédő szerkesztőinek barátsága mégis arra késztetett, hogy megpróbáljak eleget tenni… Szász István Tas: A sokat magyarázott és félremagyarázott Nyírő József. Megjelent a Várvédő 9. kiadványában 2019.11.15 olvasásának folytatása

Szász István Tas: Makkai László a helikoni szellemben nevelkedett Helikonista. Megjelent a Várvédő 9. kiadványában 2019.11.15

Makkai László száz évvel ezelőtt, 1914. július 10-én született Kolozsváron, az erdélyi és magyarországi szellemi életben és a református egyház életében rendkívül fontos szerepet játszó családban. Bölcskei Gusztáv szavait idézve: „A Makkai család hosszú évtizedek óta meghatározója a magyar reformátusok szellemi, lelki életének. Különböző tagjai – a maguk szolgálati területén – maradandót alkottak, és segítették az… Szász István Tas: Makkai László a helikoni szellemben nevelkedett Helikonista. Megjelent a Várvédő 9. kiadványában 2019.11.15 olvasásának folytatása

Szász István Tas: A kolozsvári Hitelnek és a véle testvér Helikon – bizonyított erejű – szellemiségében nevelkedett Wass Albert. Megjelent a Várvédő 8. kiadványában 2019.01.31.

Sok éve tartó és magyarázatra szoruló disputával kapcsolatos egyik első – bizonyító szándékú – írásom került ismét kezembe a Helikon-tag, Baumgarten-díjas, örökösen vita és vádak tüzében égő emlékezetű Wass Albert le nem zárult és méltatlan pere és a sors akaratából immáron örökösen kettős évfordulója kapcsán. Ezt újítom fel a kutakodásom nyomán azóta megismert adatok és… Szász István Tas: A kolozsvári Hitelnek és a véle testvér Helikon – bizonyított erejű – szellemiségében nevelkedett Wass Albert. Megjelent a Várvédő 8. kiadványában 2019.01.31. olvasásának folytatása

Szász István Tas: Szabédi László – Egy Hitel-es költő útja a népszerelemtől a mártirságig. Megjelent a Várvédő 7. kiadványában 2018.01.23.

Szabédi László (eredetileg Székely László) (Sáromberke, 1907. május 7. – Kolozsvár, 1959. április 18.) erdélyi magyar költő, író, műfordító, publicista, kritikus, esztéta, irodalomteoretikus, nyelvész áll az elektronikus információs tár első soraiban. Két név, majd két dátum, de hogy a költő életében milyen ív feszült e kettő között, röviden leírhatatlan. Magam most csak a Hitel alapító… Szász István Tas: Szabédi László – Egy Hitel-es költő útja a népszerelemtől a mártirságig. Megjelent a Várvédő 7. kiadványában 2018.01.23. olvasásának folytatása

Szász István Tas: Helikoni Hitelesek évfordulóján- Megjelent a Várvédő 6. kiadványában 2016.10.15.

2016 – mint minden esztendő – ismét alkalmat ad az emlékezésre, hiszen az 55 Helikonista soraiban minden évben akad „évfordulós”. Az idei emlékezések érintettjei közül többen is szoros kapcsolatot ápoltak a kolozsvári Hitel folyóirat szellemi körével, sőt annak tevékeny és igen aktív résztvevői voltak, hiszen maguk is a „Hitel generációhoz” tartoztak. Ez a nemzedék már… Szász István Tas: Helikoni Hitelesek évfordulóján- Megjelent a Várvédő 6. kiadványában 2016.10.15. olvasásának folytatása

Szász István Tas: Egy feledhető presztízsvita margójáról 2016.08.25.

BEKÖSZÖNTŐ Hitel: 1936/2 A Hitel szerkesztői A Hitel megjelenése kellemetlenül érintette az Erdélyi Fiatalok (az alábbiakban: Fiatalok) csoportját. Könnyen magyarázható ez az érzés, hiszen a Hitel és néhány más lap tehetséges munkatársainak több tagja ebben a társaságban nőtt fel. Magukénak érezték őket, de nem számoltak az idő múlásával, azzal, hogy férfikorba érkezvén, lehetnek más ambícióik,… Szász István Tas: Egy feledhető presztízsvita margójáról 2016.08.25. olvasásának folytatása

Szász István Tas: Makkai László „Balkáni és magyar elemek a magyarországi román társadalomfejlődésben” című tanulmányának bemutatása 2016.01.07.

Hitel: 1940-41/2 TISZTA VIZET A POHÁRBA Nagylélegzetű tanulmány megismerésébe vágunk most bele. Tulajdonképpen két – bizonyos szakaszában még egymást átfedő – időszakról szóló írást foglal magába. A románság sorsának először a balkáni évszázadokban megélt, aztán a magyar honba történt betelepülése utáni történetéről közöl alig vitatható gondolatokat, s ezzel feleslegessé tesz megannyi zavaros célú és tartalmú… Szász István Tas: Makkai László „Balkáni és magyar elemek a magyarországi román társadalomfejlődésben” című tanulmányának bemutatása 2016.01.07. olvasásának folytatása

Szász István Tas: Lőrinczi László – Egy erdélyi író Kuncz Aladár és a fekete kolostor bűvkörében. Megjelent a Várvédő 5. kiadványában 2015.12.29.

Ha Kuncz Aladárról szó esik, mindenképpen meg kell emlékeznünk az ő életútját kutató Lőrinczi Lászlóról is, aki az Utazás a Fekete Kolostorhoz-című munkájával jelentős mértékben járult hozzá Kuncz Aladár történetének mélyebb megismeréséhez, noha munkájáról így ír: „Nem vezetett közelebbi irodalomtörténeti cél: csak a magam gyönyörűségére jártam be térben és időben azt, amit lehetett, nemcsak e… Szász István Tas: Lőrinczi László – Egy erdélyi író Kuncz Aladár és a fekete kolostor bűvkörében. Megjelent a Várvédő 5. kiadványában 2015.12.29. olvasásának folytatása