Szász István Tas: EKOSZ Orvos-Gyógyszerész Fórum 1999.04.24.

Hölgyeim és Uraim! A magyar nyelvterület szellemi központjában összegyűlvén, mielőtt munkához látnánk, azt kérdezzük kik is vagyunk mi és miért jöttünk e helyre? A teremben ülő több száz embert, valami idehozta, valami összeköti, valami közös jellemző jellemzi. Ez adja meg a választ mindkét kérdésre. Olyan magyarok vagyunk, akiket, vagy akiknek elődeit, először önhibájukon kívül átlépték… Szász István Tas: EKOSZ Orvos-Gyógyszerész Fórum 1999.04.24. olvasásának folytatása

Szász István Tas: El nem hangzott köszöntő a kolozsváriak 1999 évi budapesti találkozójára 1999.04.17.

Hölgyeim és Uraim! Barátaim! Egy olyan közösség emigrált képviselői vagyunk, mely egy európai városban született és volt otthon évtizedekig, és ma egy balkáni városba látogat haza. A város erről mit sem tehet. Ha a csalóka honvágy érzésének engedve hazautazunk és alátekintünk a Felekről, megdöbbentő látványnak vagyunk részesei, melyet majdani elfogulatlan utódok az európai történelemkönyvekben, képes… Szász István Tas: El nem hangzott köszöntő a kolozsváriak 1999 évi budapesti találkozójára 1999.04.17. olvasásának folytatása

Szász István Tas: A Marosvásárhelyen 1960 -ban végzett orvosok találkozójára 1997.05.17.

Kedves Barátaim! 1997 nem kerek évforduló, nem jeles esztendő a szokások és hagyományok értelmében. Mégis az. Mindenekelőtt, azért mert összetartozásunkat oly példamutatóan ápoló és igénylő közösségünk átlagéletkora, körülbelül most éri el a hatvanat. Elkezdődik a hetedik évtized. Ez pedig azt hiszem, bárhol élő magyar embernél, már az átlagéletkor közelébe vezet, orvosoknál talán át is lépte… Szász István Tas: A Marosvásárhelyen 1960 -ban végzett orvosok találkozójára 1997.05.17. olvasásának folytatása

Szász István Tas: Helyünk e kisebb-nagyobbik hazában 1997.01.17.

A néhány napja érkezett felkérés, melyben tapasztalataim összefoglalására biztatnak, megtisztelt. Ilyenkor szokás arra hivatkozni, hogy váratlanul ért. Esetemben a felkérés tematikája maga az életem, a hozzám legközelebb állók élete. És mindnyájan gondolkodó emberek vagyunk. Hogy nekünk Erdélyből és egész Románia területéről menekült, áttelepült, visszahonosított stb. orvosoknak mennyire sikerült megtalálni alkotó szellemünk megvalósításának lehetőségeit az egyetemes… Szász István Tas: Helyünk e kisebb-nagyobbik hazában 1997.01.17. olvasásának folytatása

Szász István Tas: A tanulmányaikat Marosvásárhelyen 1954-ben elkezdett orvosok, szentendrei találkozójára 1992.05.28.

Erdély földjének lakói, ezredévnél is régebben olyan helyen élnek, ahol a történelem szélcsendje csak örökös álom maradt. Hogy egy ilyen helyzet mit eredményez, arról szakembereknek kellene bővebben értekezniök. Mi, akik ennek a helyzetnek – ma élő – szenvedő alanyai vagyunk, csak egyet tudhatunk bizonyosan, azt, hogy annak eredménye egy olyan lelkiállapot, mely örökös belső konfliktusokat… Szász István Tas: A tanulmányaikat Marosvásárhelyen 1954-ben elkezdett orvosok, szentendrei találkozójára 1992.05.28. olvasásának folytatása