Adventi levél 2022

Drága Barátaim! Oly gyorsan telt ismét az idő, hogy érzésem szerint tavalyi levelemet folytatom. Mintha az abban elhangzott tettekre serkentő szavak nyomán történteket venném lajstromba. S ama lajstrom nyereséget mutat, de ugyanakkor a veszedelem hatványozott mivoltát is jelzi. Mert a világot ma uralni látszó úgynevezett elitek a gonosz oldaláról kerülnek ki és saját lajstromukban is… Adventi levél 2022 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva

Adventi levél 2021

Drága Barátaim! Kérlek Uram, szabj határt az idő rohanásának! Így kiáltana az öregedő halandó. Hiszen évről évre gyorsabban érkezünk az adventi várakozás heteihez. Pedig még fel sem fogtuk mi is történt velünk egy év alatt, mit tettünk jól, miben hibázunk, mit kell megköszönni a kegyelemnek, s mi az, amiből tanulhatunk? Mert Isten nem ver, hanem… Adventi levél 2021 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva

Adventi levél 2020

Ismét csak nehéz év vége felé közeledvén a folyamatos várakozás állapotában próbáljuk elviselni a legújabbat, a sokak által elviselhetetlennek vélt váratlant. Hogy ennek a próbatételnek miként sikerül megfelelni, az generációfüggő is. A magam korosztálya, a háborúban gyermekeskedő, a kommunizmusban nevelkedett, a diktatúrában „érlelt”, az elveszett remények évtizedeit is megélt, mintha türelmesebben szenvedné el ezt a… Adventi levél 2020 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva

Adventi levél 2019

Barátaim! Idei adventi levelem megírása közben ismét csak eseményekben bővelkedő hónapok – sajnos többnyire nyomasztó – hatása alatt s ennek jegyében vizsgálódván, meg kellett állapítanom, hogy az ember egyre gyakrabban méri magát Istenhez, de közben paradox módon éppen Istent tagadja. Cél gyanánt áll előtte, akit nem akar elfogadni? Skizofrén állapot ez, mint Karinthy ama két… Adventi levél 2019 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva

Adventi levél 2018

Leányfalu, 2018 adventjének első vasárnapja előtt Drága Barátaim! Isten kegyelméből beléptem a kilencedik évtizedembe. Statisztikusok bíztatnak az átlagéletkor rohamos növekedésével. Én bíztatom magam kötelességemnek vélt teendőim időigényességével. Hátha a kegyelem révén marad idő bár egy részére annak, amit szeretnék örökül hagyni, s amit szerénytelenül reám háruló feladatnak képzelek. Az ismét csak villámgyorsan elillant esztendő meghozta… Adventi levél 2018 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva

Adventi levél 2017

Leányfalu, 2017 adventjére készülvén Drága Barátaim! A nemzetként való megmaradásunk reménységét veszélyeztető történelmi fejlemények immár nemcsak a magyarságot fenyegetik. Ebben a minket évezredek óta örök várakozásra kényszerítő helyzetünkben, amely mondhatni létformájává dermedt a magyarnak, újabban sorstársak is felsorakozhat(ná)nak mellénk, de egyelőre ennek a veszedelem mértékéhez képest csupán szerény jeleit észlelhetjük. Mi több, közvetlen szomszédjaink, kik… Adventi levél 2017 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva

Adventi levél 2016

Leányfalu, 2016 adventjére várván Drága Barátaim! Évek óta vannak, kik szelíden figyelmeztetnek arra, hogy adventi leveleimben nem vagyok elég optimista. Ezért térek vissza újfent e kérdés megválaszolására: ha pesszimista lennék, nem írnék leveleket. A világot, a kontinenst, a magyarságot fenyegető veszedelem oly – sokak számára lefegyverzőnek tünhető – méretet öltött, hogy akár a toll letevésére… Adventi levél 2016 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva

Adventi levél 2015

Leányfalu, 2015 adventjére készülve Drága Barátaim! Sok földi gondunkra figyelve ismét elérkezik a csalódást soha nem okozó égi reménykedések ideje. Azoknál, kik élni tudnak eme legfőbb támasszal, igencsak szükség volt erre nap mint nap, az egész évben. S mekkora szüksége lehet reá az ezt nem ismerőknek? Alig múltak el az evilági reményeinket életben tartó októberi… Adventi levél 2015 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva

Adventi levél 2014

Leányfalu, 2014. november 23. Drága Barátaim! 1962 óta küldöm adventi leveleimet, küldöm a barátok és kedves ismerősök – Istennek hála – egyre gyarapodó, és sajnos közben természetes úton fogyatkozó táborának. Emlékezetemben felbukkan a kis szilágysági falu dombja, ahol évszázados, vályogból rakott rendelőmben, az ősi templom tövében, hol erdélyi országgyűlések is zajlottak valaha, petróleumlámpa mellett rajzolgattam… Adventi levél 2014 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva

Adventi levél 2013

Leányfalu, 2013. november 15. Drága Barátaim! Már az adventet megelőző hetek is a várakozás érzésével töltik el azokat, akik felvállalták ama gyönyörűséges terhet, ami magyarságunk megvallásával jár. Október a nemzet közösségének hol gyászos, hol pedig felemelő napjait hozza el, aztán novemberre fordulóban a nemzetet alkotó kisebb közösség, a család emlékezik azokra, akiknek köszönheti, hogy most… Adventi levél 2013 olvasásának folytatása

Közzétéve:
Epistolák kategóriába sorolva